Om oss

SuperSopTunnan® är SuperDrecksKëschts svenska partner, ett varumärke som utvecklades inom ramverket för Luxemburgs avfallshanteringsuppdrag. Dess inriktning är baserad på EU-strategin som prioriterar förebyggande före förberedelse för återvinning, återvinning och andra processer (som energiproduktion) före avfallsbortskaffning.

Det är SuperSopTunnans® uppgift att använda och tillämpa de senaste uppgifterna för att implementera en hållbar och högkvalitativ hantering av resurser, ur ett miljövänligt och ekonomiskt perspektiv. Att möta den här utmaningen kommer att göra det till en förebild i den miljövänliga omstruktureringen av vårt samhälle, vilket borde tillhandahålla impulser för miljövänligt agerande och effektiv användning av resurser.