Vårt uppdrag – säkerhet och framtiden

Sveriges nationella krav kräver att varken människor eller miljön skadas av avfallshanteringen, idag eller i framtiden. SuperSopTunnan® har satt målet för sig själv att kontinuerligt implementera dessa krav och bidra till den miljövänliga utformningen av vårt samhälle.

En av SuperSopTunnans® kärnkompetenser är en säker och miljövänlig och professionell hanteringen och återvinning av nästan alla typer av avfallsmaterial. Transparens längs produktflödet är naturligtvis en del av våra aktiviteter.
Detta inkluderar också
• all energihantering i relation till avfallshantering
• spara och återanvända råmaterial
• användning av miljövänliga metoder
• råd om miljöfrågor
• bedömning av miljöpåverkan
• steg för att minimera utsläpp

SuperSopTunnans® främsta prioritet är bevaring av naturtillgångar och en bra och hälsosam miljö.