Ekologi och ekonomi i harmoni

Den moderna avfallshanteringens fokus är konceptet resurseffektivitet. Det handlar om förebyggande av avfall. Avfall som inte skapas i första hand har inte någon negativ inverkan på miljön och orsakar inte heller några ekonomiska kostnader.

Till exempel, ingen energi behövs för transport och behandling av avfall och inga anläggningar behöver byggas för att hantera avfallet. SuperSopTunnans® mål är att utveckla en hållbar ekonomi genom ett intelligent användande av resurser.

Inom konsulttjänster stöder därför SuperSopTunnans® kompetenta konsulter företag och samhällen inte bara med att lagenligt och transparent återvinna och bortskaffa sitt avfall, utan också i deras jakt efter möjligheter för avfallsförebyggande och användning av alternativa produkter.