Kvalitet och säkerhet

Transparens innebär att alla produktflöden offentliggörs och dokumenteras, från dess bildande till deras omvandling till nya råmaterial eller miljömässigt sunt avfall, så att de när som helst kan spåras (produktflödeshantering).

Företag och kommuner som överlämnar deras separat insamlade avfall till SuperSopTunnan® garanteras en lagenlig och transparent hantering. I det här fallet tar SuperDrecksKëscht® på sig ansvaret åt dig.

En viktig aspekt av miljövänlig hantering är verifikationen av alla partners (avfallsmottagare, samarbetspartners, leverantörer och tjänsteleverantörer). Leverantörer och partners som är miljövänliga föredras som samarbetspartners så att SuperSopTunnan® hjälper till att se till att en miljövänlig omvandling blir mer och mer accepterad.