Filosofi
Vi ser avfall som en miljöresurs

I ett hållbart samhälle innebär att vi ta vara på de resurser vi har, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtida generationer. Det innebär att den linjära ekonomin – där produkten produceras, konsumeras och kasseras – behöver förpassas till historien. Istället behöver den cirkulära ekonomin bli en självklarhet. Avfallshantering ska inte ses som en ändhållplats, utan i stället som en del av ett kretslopp där avfallet ger oss värdefulla resurser, att användas om och om igen.

Det miljövänligaste avfallet är det som aldrig produceras

I vår gemensamma strävan efter ett hållbart samhälle har företag och andra industri- och affärsverksamheter en oerhört viktig roll. SuperSopTunna vill därför vara ett stöd för dem – inte bara genom att erbjuda en korrekt, hållbar avfallshantering, utan också genom att hjälpa dem att hitta nya möjligheter att minimera sitt avfall och effektivisera sina produktionsprocesser.