Kvalitet och säkerhet
Vårt uppdrag – säkerhet och framtid

Avfallshanteringen får inte skada människor eller miljö, varken idag eller i framtiden. SuperSopTunna har som mål att kontinuerligt implementera dessa krav och bidra till den miljövänliga planeringen av vårt samhälle.

Transparens och ansvar, hela vägen

Vi erbjuder en säker, miljövänlig och professionell hantering och återvinning av nästan alla typer av avfallsmaterial, med fullständig transparens genom hela kedjan. Det innebär att alla produktflöden offentliggörs och dokumenteras, från produktion till omvandling till nya råmaterial eller miljövänligt avfall, så att de när som helst kan spåras (produktflödeshantering).

Korrekt hantering

Företag och kommuner som lämnar sitt insamlade avfall till SuperSopTunna garanteras en korrekt och transparent hantering, där vi tar fullt ansvar för såväl dokumentation som verifikation av inblandade partners (avfallsmottagare, samarbetspartners och leverantörer).