Om oss
En förebild inom modern avfallshantering

SuperSopTunna® är europeiska SuperDrecksKëschts svenska partner. SuperDrecksKëscht är ett varumärke som utvecklades inom ramverket för Luxemburgs avfallshanteringsuppdrag. Verksamheten är baserad på EU:s avfallsstrategi som prioriterar förebyggande före återvinning, och återvinning före eliminering.

SuperSopTunnas uppdrag är att använda den senaste kunskapen och tekniken för att implementera en hållbar, miljövänlig, högkvalitativ och ekonomiskt försvarbar hantering av avfallsresurser. Vi vill vara en miljöförebild, och hoppas både bidra och uppmuntra till ett mer miljövänligt agerande och en effektivare resursanvändning i samhället som helhet.