Vi prioriterar kvalitet, miljö och säkerhet i alla våra processer och samarbeten. Här har vi samlat våra viktigaste certifikat, intyg och tillstånd, med länkar till mer information.

ISO 9001 – Ledningssystem

Läs mer

ISO 14001 – Miljöledningssystem

Läs mer

OHSAS 18001 – Ledningssystem för arbetsmiljö och hälsa

Läs mer

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Läs mer

WEELABEX certifiering

Läs mer

Kvalitetssäkring

Läs mer