Omvänd konsumtion

Konsumtion innebär att tillhandahålla de varor medborgare behöver varje dag. Omvänd konsumtion innebär spegelbildsorganisationen att ta tillbaka dessa varor i enlighet med konsumenttjänstekriterierna och utgör därför en nödvändig vidareutveckling av traditionell avfallshantering.

SuperSopTunnan® erbjuder ett omfattande utbud av tjänster. Det hjälper till med att lösa problem inom avfallshantering med kostnadsbesparande koncept. De generella riktlinjerna och nyckeln till hållbarhet är övergången från den linjära till den cirkulära ekonomin.