För företag
  • Insamling av grovavfall

SuperSopTunnan® samlar in grovavfall från affärsverksamheter, företag och bostadsföreningar.

  • Lämnas vid Lövsta ÅVC återvinningscentral.

Affärsverksamheter, företag och bostadsföreningar kan, mot en avgift, lämna vissa typer av avfall vid Lövsta återvinningscentral. För att lämna avfall måste man köpa ett engångskort.

Engångskortet kan köpas på Lövsta återvinningscentral med bankkort eller faktura.