Erbjudanden för företag
  • Insamling av grovavfall

SuperSopTunnan® samlar in grovavfall från affärsverksamheter, företag och bostadsföreningar.

  • Leverans vid Lövsta ÅVC återvinningscentral.

Affärsverksamheter, företag och bostadsföreningar kan, mot en avgift, lämna vissa typer av avfall vid Lövsta återvinningscentral. För att lämna avfall måste man registrera sig för att få ett passerkort.

Passerkortet kan köpas på Lövsta återvinningscentral med bankkort eller faktura. Passerkortet kan också köpas med faktura på SuperSopTunnans kontor i Lövsta, Kyrkhamnsvägen 2. Obs! Endast under kontorstid.

Kortet kan användas på alla anläggningar som mottar företag (Lövsta, Vantör and Garden) oavsett var det är köpt.

Avfallshantering ställer idag stora krav på avfallsproducenter – detta gäller lämplig insamling, sortering och förvaring av avfall, sökande efter adekvata metoder för återanvändning och återvinning, förebyggande av tillverkning av avfall så väl som uppfyllelse av lagstadgade krav. Det är framförallt små och mellanstora företag som har svårt att följa dessa krav. SuperSopTunnans® rådgivare stöder företag genom att etablera ett koncept för avfallshantering och förebyggande av avfall och på detta sätt hjälper till att koppla samman ekologi med ekonomin.