Erbjudanden för privatpersoner

SuperSopTunnan® bryr sig som insamling, sortering och transport av återanvändningsbart och problematiskt avfall. Detta sker idag på 3 återvinningscentraler, vilka drivs på Stockholms Vatten och Avfalls vägnar.

Dessa anläggningar gör det möjligt för medborgare att göra sig av med och separerara värdefulla och miljömässigt skadliga ämnen från hushållsavfallet. Insamlade ämnen genomgår en för-sortering och paketering på uppsamlingsplatsen. Den slutgiltiga sorteringen och paketeringen för transport till avfallsbehandlingsföretag sker på SuperSopTunnans® logistikcenter. Avfallshanteringsföretag väljs ut enligt följande prioriteringskriterium: återvinning är en absolut prioritet. Bara om detta inte är möjligt kan avfallsprodukter bortförskaffas på ett miljövänligt sätt med lämpliga metoder som till exempel behandling vid höga temperaturer. 70 % av de insamlade ämnena kan, åtminstone delvis, återvinnas.

Information och råd är av största vikt, speciellt när det gäller miljömässigt korrekt agerande och avfallsförebyggande. Ett miljövänligt agerande bör främjas – medan praktiska tips i en lättillgänglig form också ges.