Information, medvetenhet och animering

Råd och PR är väldigt viktigt för SuperSopTunnan®. Med en rad olika erbjudanden och ett omfattande program kan SuperSopTunnan® tillhandahålla tjänster för alla befolkningsgrupper.