Koppling till den miljövänliga ekonomin

I den cirkulära ekonomin är målet att återanvända redan använda material så långt som möjligt till andra produktionsprocesser utöver en produkt eller varas livscykel.

Den “cirkulära ekonomin” bygger på biosfären, där naturliga cyklar upprepas gång på gång. Nedbrytningen av produkten fungerar här som mylla, gödningsmedel eller startmaterial för nya produkter. Man pratar om “vagga-till-vagga”-principen.

Upprepad användning (kaskad-användning) av produkter och varor för att kunna återanvända avfallsprodukter som sekundära råmaterial spelar därför en viktig roll i den “cirkulära ekonomin”.

Sekundära råmaterial förstås som ämnen som, efter lämplig behandling, kan användas på nytt som startmaterial för tillverkning av nya varor och behöver inte bortskaffas som avfall eller kasseras.