Omvänd tillverkning

Den främsta prioriteten för SuperSopTunnan® är bevarande av naturtillgångar och miljön. SuperSopTunnans® anställdas enastående kunskaper och teknologin som finns tillgänglig idag gör det möjligt att återanvända nästan 100 % och separera produkter från gammal utrustning och produkter. De högkvalitativa råmaterialen utgör grunden för tillverkningen av nya produkter.

Alla problematiska och värdefulla produkter hamnar i SuperSopTunnans® logistikcenter. Olika fragment, som elektroniskt avfall, målarfärg och lacker och ljuskällor kontrolleras och sorteras igen vid behov. Sedan skickas de till de olika samarbetsparterna – mestadels för återvinning, icke-återvinningsbara problemämnen behandlas i en högtemperaturugn.

En del de insamlade av produkterna återvinns direkt av SuperSopTunnan® och processas till värdefulla råmaterial. SuperSopTunnan® använder här den bästa tillgängliga tekniken.