Industriella system

El-Kretsen är det svenska producentansvar- och insamlingssystemet för elektriskt och elektroniskt avfall och batterier. El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem och drivs inte i vinstsyfte, utan för att fokusera på underhålla effektiva system och hjälpa miljön. El-Kretsen har, tillsammans med sina kunder, tillverkare och svenska kommuner och återvinningspartners, skapat ett återvinningssystem i världsklass.