Lämna avfall

På uppdrag av Stockholm Vatten driver vi två återvinningscentraler, Bromma ÅVC och Lövsta ÅVC. Privatpersoner lämnar sitt avfall utan kostnad och företag kan lämna vis avfall mot avgift. För mer information om återvinningscentralerna tryck här.

På uppdrag av SÖRAB driver vi Görvälns ÅVC. Privatpersoner lämnar sitt avfall utan kostnad och företag kan lämna vis avfall mot avgift. För mer information om återvinningscentralen tyck här.