Lämna avfall

Företag, bostadsrättsföreningar och andra verksamheter kan, mot en avgift, lämna vissa typer av avfall vid någon av våra tre återvinningscentraler: Lövsta och Bromma i västra Stockholm och Görväln i Järfälla.

 För att lämna avfall behöver man ett engångskort. Kortet köps direkt på återvinningscentralen och kan betalas med bankkort eller faktura.

Privatpersoner är också välkomna att lämna avfall kostnadsfritt vid våra återvinningscentraler.