Lämna avfall

Företag, bostadsrättsföreningar och andra verksamheter kan, mot en avgift, lämna vissa typer av avfall vid någon av våra tre återvinningscentraler: Lövsta och Bromma i västra Stockholm och Görväln i Järfälla.

På Görväln kan man köpa klippkort och betala med kort på plats för varje tillfälle. På Lövsta och Bromma kan man endast betala med kort för varje enskilt tillfälle.

Privatpersoner är också välkomna att lämna avfall kostnadsfritt vid våra återvinningscentraler.