Modern återvinning

För att se till att produkter, delar och råmaterial återvinns i så hög utsträckning som möjligt samarbetar vi med många andra företag. Vår egen partner Svensk Freonåtervinning hanterar freon i såväl kylskåp som bygg- och rörisoleringar. Elavfall och batterier hanteras av El-produkten ett nationellt godkänt, icke-vinstdrivande insamlingssystem som bland annat samarbetar med Sveriges samtliga 290 kommuner.