Smart avfallshantering

Miljövänlig avfallshantering utgör en viktig hörnsten i en hållbar produktionsprocess. Där uttjänta produkter och material tidigare kasserades, behandlar SuperSopTunna dem som en värdefull resurs. Vi ser till att återvinna dem så långt som möjligt, och hantera det som inte kan återvinnas på ett ansvarsfullt sätt.

Våra anläggningar är utformade för att göra processen enkel, smidig och effektiv, med högsta möjliga återvinningsgrad. Vi kallar det för smart avfallshantering.

Insamlade material genomgår en försortering och paketering, där värdefulla resurser och återvinningsbara material separeras från skadliga ämnen och skickas till vårt logistikcenter. Här sker en slutgiltig, noggrann sortering, där det vi själva kan återvinna omvandlas till användbart råmaterial. Avfall som inte går att återvinna omhändertas på ett ansvarsfullt sätt.