Nya lösningar för återvinning

På SuperSopTunnas återvinningscentraler arbetar vi med att hitta andra sätt att ta vara på material som annars hamnar i Brännbart eller Restavfall, till exempel böcker, frigolit och mjukplast. Lösningarna presenterar vi sedan för våra kunder, med målet att få till en ännu högre återvinningsgrad och bättre lönsamhet.

Bättre fiber-till-fiber-återvinning

Av de tiotusentals ton textilier som slängs årligen återvinns endast en liten del, mycket på grund av svårigheten att manuellt sortera bland olika typer av textilfibrer och blandmaterial. SIPTex (Svensk Innovationsplattform för Textilsortering) undersöker nu hur man kan automatisera textilsorteringen för att möta marknadens behov av fiber-till-fiber-återvinning. SuperSopTunna deltog i projektets andra fas. Läs mer.

Freon – inte bara i kylskåp

Visste ni att SuperSopTunna även tar hand om isoleringar och fjärrvärmerör som är belastade med CFC (freon), och som klassas som farligt avfall? Sedan 1950-talet har freon använts som ett blåsmedel för att få isoleringar att expandera. När dessa isoleringar förstörs släpps freoner ut i atmosfären och skadar ozonlagret, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Se mer i denna film.

Återvinning av frigolit

Idag hamnar frigolit oftast i kategorin Brännbart hos återvinningscentralerna. SuperSopTunna har tagit fram en metod för insamling och behandling av frigolit som ger en återvinningsgrad på upp till 100%.