Restprodukter

I en återvinningsprocess stöter man på material som inte går att återvinna. Endast när det inte är möjligt ser vi till att eliminera avfallsprodukter på lämpligast – och miljövänligast – sätt, till exempel genom högtemperatursbehandling.