Service och ansvar

SuperSopTunnan® erbjuder rätt service för varje kund. Den stora mängd juridiska och tekniska innovationer inom miljösektorn kräver, för kundens bästa, kompetent och ärlig rådgivning. Många års erfarenhet inom miljösektorn har SuperDrecksKëscht®/ SuperSopTunnan® visat att en kostnads- och miljöorienterad avfallshanteringsplan, i kombination med flexibel avfallshanteringslogistik, innebär konkreta fördelar för miljön såväl som för kunden. Till exempel, intelligent avfallshantering har positiva effekter på de anställdas säkerhet och hälsa.

För kommuner inkluderar servicen inte bara förberedelse av avfallshanteringen och bortskaffande utan också en hel rad andra tjänster från PR (information till medborgare) till förvaltning av uppsamlingspunkter.

Det samma gäller de andra tjänster som SuperSopTunnan® erbjuder inom PR, förvaltning och kontroll.