Nyckeln till hållbarhet

Med linjär ekonomi avses en produkts livscykel, från råmaterialet genom produktion och engångsanvändning till slutligt bortförskaffande. En stor del av de råmaterial som används antingen dumpas eller förbränns som avfall efter dess nyttjandeperiod.

I en värld av ändliga resurser kommer, förr eller senare, de icke-förnyelsebara råmaterial som hittills använts som råmaterial för nya produkter att ta slut. Dessutom innebär den linjära ekonomin en ökad primär energikonsumtion. Så länge fossila bränslen, som står för höga kolväteutsläpp och global uppvärmning, konsumeras kommer värdefulla råmaterial att oåterkalleligt försvinna.

Återanvändning som en del av den cirkulära ekonomin är därför sättet att säkerställa vår försörjning.