Vårt avfall – en resurs

Miljövänlig avfallshantering är därför samma sak som klimat- och resursbevarande. SuperSopTunnan® avslutar produktcykeln genom intelligent återvinning – helt i linje med svenska och internationella strategier.